29.1.2019

Kaupunki otti Hoivakoti Ulrikan johdon käsiinsä

Valvira tiedottaa, että Hoivakoti Ulrikan toiminta jatkuu Kristiinankaupungin käsissä. Se vastaa nyt yksikön toiminnasta, riittävästä henkilökunnasta ja siitä, että jokaisessa vuorossa on oma vastuuhenkilö. Aluehallintoviraston näkemys on, että hoivakoti Ulrikassa asiakasturvallisuus on varmistettu.

Valvirassa on vireillä Esperi Care Oy:tä koskeva laajempi valvonta-asia, joka liittyy muun muassa henkilöstön riittävyyteen ja vastuuhenkilöiden työpanokseen. Valvontapäätös on tarkoitus saada valmiiksi keväällä 2019.

Valvira tiedottaa lisää, kun valvontapäätös valmistuu.

Aiheesta aiemmin 25.1.2019:

Valvira on sulkenut yksityisen hoivakodin Kristiinankaupungissa

Valvira on ottanut Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Care Oy:n Hoivakoti Ulrikan toimintayksikön toiminnan asianmukaisuuden selvitettäväkseen. Aluehallintovirastolta saamiensa valvontatietojen vuoksi Valvira päätti 24.1. 2019 keskeyttää toiminnan välittömästi.

Toimintayksikköä alueella valvova Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto sai lyhyellä aikavälillä vakavia, välittömään asiakasturvallisuuteen viittaavia yhteydenottoja. Yhteydenotoista johtuen Kristiinankaupungin kunta ja aluehallintovirasto kävivät toimintayksikössä tarkastuskäynnillä 22.-23.1.2019. 

Havaitut epäkohdat liittyivät muun muassa riittämättömän hoitohenkilökunnan määrään suhteessa hoivan ja  hoidon tarpeen arviointiin, puutteelliseen perushoitoon ja -hoivaan, lääkehoidon asianmukaisuuteen, asiakkaiden hoitoisuustietojen puutteellisuuteen sekä toimintayksikön lähiesimiestyöhön.

Saatujen tietojen perusteella Valvira katsoo, ettei toimintayksikön toiminta vastaa sille myönnettyä yksityisestä sosiaalihuollosta annetun lain mukaista lupaa ja asiakasturvallisuus vaarantuu vakavasti, mikäli toimintaa jatketaan.

Keskeyttäminen on voimassa, kunnes Valvira toisin päättää.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote 25.1.