17.12.2018

Varhaiskasvatuksessa on oltava jouluna riittävästi henkilökuntaa

Joulun välipäivinä on tullut joka vuosi SuPeriin hätähuutoja varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksesta. Henkilöstömäärä lasketaan silloin minimiin. Lapsia tulee kuitenkin lopulta hoitoon enemmän kuin mihin on varauduttu.

Ilmoitathan heti esimiehellesi henkilöstövajeesta ja tulossa olevasta riskistä hyvissä ajoin. Lasten turvallisuus on varmistettava. On esimiehen tehtävä huolehtia, ettei vaaraa liian suuresta lapsimäärästä suhteessa hoitajiin synny.