1.3.2019

Vuosilomakarenssin kohtaloa käsitellään Euroopan tasolla

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n vuosilomakarenssia koskeva ennakkoratkaisupyyntö oli käsiteltävänä Euroopan unionin tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä 26.2.2019. Asiassa on kyse siitä, saako työntekijä siirtää koko sairauslomansa alle jäävän vuosiloman tai sen osan pidettäväksi myöhemmin. Kysymys on siis siitä, suojaako unionin oikeus jo ansaittua vuosilomaa myös neljää viikkoa ylittävältä osin.

Tämän hetkisen vuosilomalain mukaan, mikäli työntekijä sairastuu vuosilomallaan, saa hän siirtää sairauslomansa kanssa päällekkäin menevän vuosilomansa pidettäväksi myöhemmin vasta kuuden omavastuupäivän jälkeen. Tämä tarkoittaa, että työntekijä menettää kuusi lomapäivään vuosilomalla sairastumisen vuoksi.

TSN ry:n mukaan vuosilomalaki on tältä osin unionin oikeuden vastainen: työntekijän tulisi voida sairastaa vuosilomallaan ilman, että hän menettää sen vuoksi lomapäiviään. Asiaa käsiteltiin Euroopan unionin tuomioistuimessa yhdessä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton jutun kanssa, jossa on kyse samasta oikeudellisesta kysymyksestä.

Unionin julkisasiamiehen kannanotto asiaan tullaan saamaan 14.5.2019 ja varsinainen tuomio vuosilomalain omavastuupäivien kohtalosta saataneen myöhemmin tänä vuonna.

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n muodostavat SuPer, Toimihenkilöliitto ERTO ja Tehy.