14.1.2021

Käräjäoikeuden tuomio: Lähihoitajalle korvauksia yli 21 000 euroa työsuhteen perusteettomasta päättämisestä

Yksityisessä hoivakodissa työskennelleen lähihoitajan työsuhde irtisanottiin yllättäen ilman varoituksen antamista. Irtisanomisen perusteeksi työnantaja ilmoitti muun muassa epäasiallisen käytöksen. Jäsen otti yhteyttä liittoon ja asiaa yritettiin sopia työnantajan kanssa. Työnantaja ei suostunut tähän, joten asia riitautettiin käräjäoikeuteen työsuhteen perusteettomana päättämisenä.

Käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan lähihoitajalle korvauksia yli 21 000 euroa työsuhteen perusteettoman päättämisen johdosta. Lisäksi työnantaja velvoitettiin korvaamaan lähihoitajan oikeudenkäyntikulut.

Käräjäoikeus katsoi, että työnantajalla ei ollut ollut perustetta irtisanomiseen.

Lain mukaan työntekijää ei saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu tilaisuus korjata toimintaansa. Lisäksi työnantajan tulee selvittää, voidaanko irtisanominen välttää sijoittamalla työntekijä muuhun tehtävään. Vain erityisen painavasta syystä työsopimus voidaan irtisanoa varoittamatta tai selvittämättä uudelleen sijoittamista. Tässä tapauksessa tällaisia erityisen painavia syitä ei ollut.

Liity jäseneksi