20.10.2023

Korkein oikeus: Turun kaupunki ei olisi saanut yksipuolisesti muuttaa työntekijöiden työaikamuotoa jaksotyöstä yleistyöaikaan

Korkein oikeus antoi tuomionsa asiassa 19.10.2023 ja katsoi, että yhtä lukuun ottamatta työntekijöiden työsopimuksiin oli sisältynyt sitovana työaikamuotoa koskeva ehto. Työnantaja ei olisi saanut yksipuolisesti muuttaa työntekijöiden työaikamuotoa muodollisesta jaksotyöstä yleistyöaikaan. Korkeimman oikeuden mukaan työaikamuotoa koskevaa ehtoa on pidettävä olennaisena. Tällaisten ehtojen muuttaminen edellyttäisi mm. irtisanomisajan noudattamista ja irtisanomisperustetta. Tapauksessa oli asianosaisina kaikkiaan 26 työntekijää.

Tuomion mukaan Turun kaupunki menetteli kyseisten työntekijöiden työsopimusten vastaisesti määrätessään yksipuolisesti näihin sovellettavan työaikamuodon muuttamisesta 8.6.2015 lukien. Muutoksen seurauksena työntekijät menettivät oikeuden ns. joutuisaan ruokailuun.

Työsopimuksien työaikaa koskevaan kohtaan oli kirjattu ”jaksotyö, päivätyönluonteinen, muodollinen”, ”jaksotyö, vuorotyönluonteinen” ja ”jaksotyö, päivätyönluonteinen, muodollinen”. Kaikkien työsopimuksiin oli työehtosopimusta koskevaan kohtaan kirjattu ”KVTES”. Useissa työsopimuksissa oli myös kirjaus tuntimääräisestä viikkotyöajasta.

Turun kaupunki puolestaan katsoi, että se työnantajana oli saanut työnjohto-oikeutensa nojalla muuttaa informatiivisena pitämäänsä ehtoa.

Tuomiolauselmassa asia palautetaan muiden paitsi yhden työntekijän osalta takaisin Turun hovioikeuteen.