17.1.2023

Koulunkäynninohjaajalle saatavia yli 7000 euroa

Lähihoitaja oli työskennellyt useita vuosia kunnalla koulunkäynninohjaajana. Koulujen loma-ajoiksi työnantaja keskeytti toiminnan ja antoi keskeytyspäätöksen lähihoitajalle. Lähihoitajan työsopimuksessa ei kuitenkaan ollut sovittu mahdollisuudesta keskeyttää työ loma-ajoiksi. Työnantaja ei myöskään tarjonnut keskeytysajoiksi muuta työtä lähihoitajan pyynnöistä huolimatta.

Lähihoitaja haki keskeytyksen ajalta työttömyyskorvausta, koska oli saanut keskeytyspäätöksen. Työttömyyskassa maksoi useammalta vuodelta keskeytyksen ajalta korvausta, kunnes työttömyyskassassa huomattiin, ettei keskeytyksen mahdollisuudesta ollut sovittu työsopimuksessa. Tämä johti työttömyyskorvausten takaisinperintään.

Lähihoitaja selvitti asiaa ensin pääluottamusmiehen avustuksella paikallisesti, mutta asia ei ratkennut, vaan siirtyi hoidettavaksi liittoon. Työnantajaa vaadittiin korvaamaan lähihoitajalle ansionmenetys keskeytysajoilta. Työnantaja maksoi vaatimuksen esittämisen jälkeen lähihoitajalle saatavia yli 7000 euroa.

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on tyypillistä, että toiminta keskeytyy lomien ajaksi. Työnantaja voi lomauttaa työntekijät keskeytyksen ajaksi, jos muuta työtä ei ole tarjolla. Työsopimuksessa on mahdollista myös sopia keskeytysajoista, eikä tällöin tarvitse noudattaa varsinaista lomautusmenettelyä. Keskeytyksestä tulee kuitenkin sopia työsopimuksessa heti työsuhteen alkaessa, eikä ehtoa saa lisätä työsopimukseen enää kesken työsuhteen.

Liity jäseneksi