14.6.2022

Lähihoitajalle korvauksia ketjutetuista virkasuhteista

Valtion palveluksessa virkasuhteissa työskennellyt lähihoitaja otti yhteyttä SuPeriin, kun hän ei tullut valituksi määräaikaiseen virkasuhteeseen ohjaajan tehtäviin.

Asiaa selvittäessä kävi ilmi, että lähihoitaja oli työskennellyt valtion palveluksessa 16 vuoden aikana 15 määräaikaisessa virkasuhteessa. Tehtävät olivat sijoittuneet samaan kouluun ja pysyneet samoina, vaikka nimike oli vaihdellut.

Työnantaja ei ollut halukas sopimaan asiaa, joten asia vietiin hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.  

Valtion virkamieslain mukaan virkamieheksi voidaan nimittää määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi, jos työn luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen tai harjoittelu edellyttää määräaikaista virkasuhdetta.

Lähihoitajan kohdalla perusteet määräaikaisuuksille vaihtelivat ja joissain nimittämiskirjoissa perustetta ei ollut ilmoitettu lainkaan.

Hallinto-oikeus katsoi, että työvoiman tarve lähihoitajan hoitamissa tehtävissä oli ollut jatkuva, joten työn luonne ei ollut edellyttänyt määräaikaisten virkasuhteiden käyttöä. Määräaikaisuuksille ei muutoinkaan ollut ollut asianmukaisia perusteita.

Hallinto-oikeus määräsi työnantajan maksamaan lähihoitajalle 10 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen sekä osan oikeudenkäyntikuluista.

Liity jäseneksi