11.4.2022

Lähihoitajalle korvauksia raskaussyrjinnästä 8000 euroa

Lähihoitaja otti yhteyttä pääluottamusmieheen, kun hän oli työskennellyt noin vuoden verran määräaikaisissa työsuhteissa, eikä työnantaja suostunut solmimaan enää uutta työsopimusta jäsenen äitiysvapaan lähestyessä. Pääluottamusmies yritti neuvotella työnantajan kanssa jatkoa lähihoitajan työsopimukselle, koska työnantajan työvoiman tarve jatkui edelleen. Työnantaja ei tähän suostunut.

Asia siirtyi liittoon, mutta työnantaja ei edelleenkään suostunut sopimaan asiaa. Lähihoitajan viimeinen määräaikainen työsuhde päättyi kuukautta ennen kuin hän olisi jäänyt äitiysvapaalle. Samaan aikaan työnantaja palkkasi uusia työntekijöitä.

Asiassa nostettiin kanne käräjäoikeuteen, kun sovintoa ei syntynyt. Lopulta työnantajan suostui sopimaan asian ja maksoi lähihoitajalle korvausta 8000 euroa.

Työnantaja ei voi jättää uusimatta raskaana olevan työntekijän työsopimusta uudella määräaikaisella työsopimuksella, jos määräaikaista työtä on edelleen tarjolla. Raskaana olevan sijaisen sijaisuusaikaa ei voi rajoittaa äitiyslomalle jäämisen mukaan, vaikka se saattaa edellyttää sitä, että tarvitaan ”sijaisen sijainen”.

Hyväksyttävänä syynä ei voida pitää myöskään ylimääräisiä palkkakustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että sijaiselle joudutaan hankkimaan sijainen.

Liity jäseneksi