14.9.2023

Lähihoitajalle maksettiin puuttuvia palkkoja takautuvasti noin 19 600 euroa

Yksityisessä kotihoidossa työskennellyt SuPerin jäsen otti yhteyttä liittoon koska hänelle ei ollut maksettu irtisanoutumisen jälkeen lomakorvauksia eikä irtisanomisajan palkkaa. Häneltä pyydettiin irtisanomisilmoituksen lisäksi työsopimus, palkkalaskelmia ja työaikakirjanpitoa nähtäväksi.

Asian selvittelyssä ilmeni, että työnantaja ei ollut maksanut palkkaa työsopimuksen mukaisesti ja maksamattomia palkanosia oli koko työsuhteen ajalta. Lisäksi työnantaja oli jättänyt maksamatta irtisanomisajan palkan ja lomakorvaukset eikä kaikkia palkkalaskelmia ollut toimitettu työntekijälle.

Koska työnantaja oli jättänyt palkanosia maksamatta työsuhteen päätyttyä, syntyi työntekijälle oikeus odotusajan palkkaan ja korkolain mukaiseen viivästyskorkoon.

SuPer vaati työnantajaa maksamaan kaikki puuttuvat palkanosat työsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisesti sekä mm. odotusajan palkan. Lisäksi työnantajaa vaadittiin toimittamaan puuttuvat palkkalaskelmat.

Työnantaja toimitti palkkalaskelman ja maksoi puuttuvat palkat jäsenelle, yhteensä noin 19 600 euroa.

Liity jäseneksi -painike