18.2.2021

Lähihoitajalle palautettiin vuosilomapäivät ja maksettiin korvaus karanteenin ajalta

Lähihoitaja oli matkustanut elokuussa 2020 Kreikkaan, kun maahan ei kohdistunut koronapandemiasta johtuvia matkustusrajoituksia tai suositusta omaehtoisesta karanteenista maasta palattaessa. Matkan aikana suosituksen muuttuivat ja kun hän palasi Suomeen, omaehtoista karanteenia suositettiin.

Lähihoitaja oli kysynyt työnantajalta ohjeita työhön paluusta jo matkansa aikana. Kun hän palasi Suomeen, työnantaja ilmoitti, että hänen tulee jäädä omaehtoiseen karanteeniin ja että karanteeni olisi palkaton tai vaihtoehtoisesti hän voisi käyttää vuosilomapäiviä.

Jäsen otti yhteyttä pääluottamusmieheen, joka yritti neuvotella työnantajan kanssa siitä, että työntekijälle maksettaisiin palkka karanteenin ajalta. Työnantaja ei tähän suostunut.

Koska lähihoitajalla ei ollut varaa ottaa koko karanteeniaikaa palkattomaksi, haki hän osaksi aikaa vuosilomaa ja osin piti palkatonta. Kun pääluottamusmies ei saanut asiaa ratkaistua paikallisesti, siirtyi asia liiton edunvalvontaan. Liitosta oltiin yhteydessä työnantajaan ja pyydettiin palauttamaan karanteenin ajalle osuneet vuosilomapäivät sekä maksamaan palkattomilta päiviltä palkka. Liiton yhteydenoton jälkeen työnantaja suostui vaatimuksiin.

Työntekijä ei ollut tässä tapauksessa mitenkään itse aiheuttanut karanteenia, koska matkalle lähtiessä ei ollut voimassa karanteenisuositusta. Työsopimuslain mukaan työnteon estyessä työnantajasta johtuvasta syystä, on työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus. Mikäli työnteko estyy työnantajasta ja työntekijästä johtumattomasta syystä (esimerkiksi koronapandemiasta), on työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus enintään 14 päivän ajalta.

Liity jäseneksi