15.9.2021

Lähihoitajalle palkkasaatavia yli 1600 euroa

Lähihoitaja oli työskennellyt yksityisellä työnantajalla yhdeksän kuukautta. Työsuhteen päätyttyä hän huomasi, ettei kaikkia palkkoja ollut maksettu. Muun muassa ylitöitä oli maksamatta. Lähihoitaja yritti ratkaista asiaa ensin työnantajan kanssa, mutta työnantaja ei maksanut saatavia, joten asia siirtyi SuPerin hoidettavaksi.

Palkkojen tarkistamisen yhteydessä huomattiin, että ylitöitä ei ollut korvattu täysimääräisesti. Lisäksi sairausajan lisiä ja lomarahaa oli maksamatta. Myös palkattoman vapaan ajalta oli pidätetty liikaa palkkaa.

Työnantajalle lähetettiin vaatimus saatavien maksamisesta. Työnantaja maksoi tämän jälkeen osan saatavista, mutta kieltäytyi maksamasta osaa ylitöistä, koska työnantajan mukaan ylitöiden perusosat oli siirretty työntekijän tuntitaseeseen ja ne oli pidetty vapaana ennen työsuhteen päättymistä. Työntekijän kanssa ei kuitenkaan ollut sovittu työaikapankista eikä suunnitelma- tai toteumalistoihin ollut merkitty ainoatakaan ylityövapaata, mikä olisi voinut viitata siihen, että vapaista olisi yhteisesti sovittu.

Työnantaja myös katsoi, ettei työntekijällä ole oikeutta odotusajan palkkaan, koska palkanlaskentaa koskevista virheistä ei ollut ilmoitettu työnantajalle aiemmin. Tässä tapauksessa palkkasaatavat kuitenkin olivat työsopimuslain tarkoittamalla tavalla selviä ja riidattomia, eikä niitä voinut pitää laskuvirheinä, joten työntekijä oli oikeutettu odotusajan palkkaan, vaikka ei ollutkaan huomauttanut palkanmaksun virheistä kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Uuden maksuvaatimuksen jälkeen työnantaja maksoi loputkin vaaditut saatavat. Lähihoitaja sai palkkasaatavia yli 1600 euroa.

Liity jäseneksi