17.11.2021

Lähihoitajalle sairausajan palkka koko sairausloman ajalta

Superilaiselle lähihoitajalle oli määrätty viikon sairausloma. Kun lähihoitaja toimitti lääkärintodistuksen työnantajalle, ilmoitti työnantaja sairausloman olevan palkaton kolme päivää ylittävältä osalta. Työnantajan sisäisissä ohjeissa oli määritelty, että kyseisellä diagnoosilla voi saada enintään kolme päivää palkallista sairauslomaa.

Jäsen otti yhteyttä pääluottamusmieheensä, joka yritti neuvotella työnantajan kanssa koko sairauslomaa palkalliseksi. Koska työnantaja ei tähän suostunut, siirtyi asia SuPerin edunvalvontaan.

Asiassa lähetettiin Kuntatyönantajat KT:lle valvontapyyntö ja pyydettiin valvomaan, että kunta noudattaa KVTES:n määräyksiä. KVTES ei rajaa tiettyjä ICD-10-koodeja palkkaan oikeuttavien sairauksien ulkopuolelle tai määrittele palkallisia sairausaikoja diagnoosien mukaan.

Työnantaja ei voi määritellä kuinka pitkään milläkin diagnoosilla on mahdollista saada palkallista sairauspoissaoloa.

Valvontapyynnön johdosta KT oli yhteydessä työnantajaan, joka muutti ohjeistustaan ja maksoi superilaiselle sairausajan palkan koko sairausloman ajalta.

Liity jäseneksi