12.5.2022

Lähihoitajalle maksettiin takaisin sairausajan palkkaa yli 4500 euroa

Yksityisessä yrityksessä työskennellyt lähihoitaja otti yhteyttä SuPeriin, kun työnantaja ilmoitti perivänsä häneltä takaisin sairausajan palkkaa useita tuhansia euroja. Työsuhteessa noudatettiin yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Lähihoitajalle oli sattunut työtapaturma, jonka seurauksena hän joutui sairauslomalle kolmeksi kuukaudeksi. Tapaturmavakuutusyhtiö korvasi tästä ajasta noin viikon. Tämän ylittävältä osalta vakuutusyhtiö katsoi, ettei sairauspoissaolo ollut työtapaturmasta johtuvaa.

Vakuutusyhtiön päätöksen jälkeen työnantaja ilmoitti perivänsä takaisin sairausajan palkkaa siltä osin, kun palkkaa oli maksettu enemmän kuin 35 kalenteripäivää, johon työntekijällä oli oikeus ns. normaalissa sairauspoissaolotilanteessa. Työntekijä maksoi palkat takaisin.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan sairausajan palkkaa maksetaan enintään 90 kalenteripäivän ajalta, kun poissaolon syy on työntekijän työtehtävissä sattunut tapaturma, työntekijää työtehtävissä kohdannut väkivalta tai ammattitauti. Työnantajan mukaan tätä kohtaa ei voitu nyt soveltaa, koska vakuutusyhtiö oli lopettanut tapaturmakorvauksen maksamisen.

SuPer oli ennen lähihoitajan yhteydenottoa viemässä vastaavaa tapausta työtuomioistuimen ratkaistavaksi, koska työnantajaliiton kanssa ei oltu päästy yhteiseen tulkintaan keskusneuvotteluissa.

Työtuomioistuimen ratkaisu oli, että jos työtehtävissä sattuu tapaturma, palkanmaksu ei edellytä tapaturmavakuutusyhtiön tai sen muutoksenhakuelimen tulkintaa, että työntekijän työkyvyttömyys on syy-yhteydessä tapaturmaan.  

Tuomion jälkeen työnantajalta vaadittiin takaisinperittyjen palkkojen maksamista lähihoitajalle. Yhteydenoton jälkeen työnantaja maksoi tälle takautuvasti sairausajan palkkaa viivästyskorkoineen yli 4500 euroa.

Liity jäseneksi