18.8.2020

Lähihoitajan työsopimuksen irtisanominen peruttiin ja ansionmenetys korvattiin

Lähihoitaja oli työskennellyt kuntayhtymän palveluksessa vuodesta 2011 lukien. Keväällä 2020 työnantaja irtisanoi hänen työsopimuksensa. Irtisanomisen taustalla oli lähihoitajan terveydentila: hän ei kyennyt enää tekemään normaalia työtään, mutta sairauspoissaoloja ei ollut paljoa. Hän oli aloittanut kouluttautumaan geronomiksi.

Työnantaja irtisanoi lähihoitajan työsopimuksen selvittämättä muita sopivia töitä. Pääluottamusmies avusti jäsentä kuulemistilaisuudessa ja yritti vielä saada työnantajan jatkamaan työsuhdetta. Jäsen oli yhteydessä edunvalvontaan, kun työsuhde irtisanottiin.

Työnantajaan oltiin yhteydessä irtisanomisen jälkeen ja vaadittiin perumaan irtisanominen sekä korvaamaan ansionmenetys siltä ajalta, jolta työnantaja ei maksanut enää palkkaa. Yhteydenoton jälkeen työnantajan kanssa päästiin sopimukseen asiasta. Jäsenelle löytyi sopivia töitä uudesta yksiköstä ja ansionmenetys korvattiin.

Liity jäseneksi painike