16.8.2022

Lähihoitajille korvauksia maksamattomista rekrytointilisistä

Kuntayhtymä oli tehnyt päätöksen, jonka mukaan organisaation ulkopuolelta rekrytoitaville lähihoitajille maksetaan kuuden kuukauden ajan tehtäväkohtaisen palkan lisäksi 20 %:n suuruista rekrytointilisää, jos työsuhde alkaa aikavälillä 1.12.2021–31.5.2022.

Tapauksessa kolmen superilaisen lähihoitajan työsuhteet alkoivat edellä mainitulla aikavälillä, mutta työnantaja kieltäytyi maksamasta rekrytointilisää.

Kuntayhtymä vetosi siihen, että lisää ei makseta, koska työsuhteista oli sovittu ennen kuin päätöstä rekrytointilisästä oli tehty. Itse päätös ei kuitenkaan sisältänyt mitään rajoitusta sille, milloin työsopimus oli tehty, vaan ratkaisevaa oli ainoastaan työsuhteen alkupäivä.

Lähihoitajat olivat yhteydessä pääluottamusmieheen, joka vaati kuntayhtymää maksamaan rekrytointilisän. Koska kuntayhtymä ei tähän suostunut, siirtyi asia liittoon. Asia saatiin sovittua ja kuntayhtymä maksoi kullekin lähihoitajalle rekrytointilisää lähes 3000 euroa sekä viivästyskorot.

Kuntayhtymä lupasi myös tarkistaa oma-aloitteisesti, oliko muita vastaavassa tilanteessa olleita ja maksaa korvaukset heillekin.

Liity jäseneksi SuPeriin!