14.12.2021

Lähihoitajille korvauksia yli 40 000 euroa

Kaupunki oli luovuttanut yksityiselle yritykselle tehostetun palveluasumisen yksikön 1.1.2015 lukien. Kaupungin työntekijät siirtyivät tuolloin yrityksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kun työehtosopimus vaihtui KVTES:sta yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen, maksettiin työehtosopimusten välisten palkkojen erotus henkilökohtaisina palkanosina ja siirtymälisinä.

Niitä ei kuitenkaan maksettu samantasoisina kaikille työntekijöille. Suoraan yrityksen palvelukseen tulleille uusille työntekijöille ei maksettu lainkaan henkilökohtaista palkanosaa tai siirtymälisää.

Käytännössä vanhemmat, liikkeenluovutuksen yhteydessä tulleet työntekijät olivat saaneet korkeampaa palkkaa kuin sen jälkeen aloittaneet lähihoitajat. Kaikki tekivät kuitenkin samaa työtä.

Käräjäoikeus katsoi, ettei palkkaeroille ollut hyväksyttävää syytä. Liikkeen luovutus ei ollut tässä tapauksessa hyväksyttävä syy, koska liikkeenluovutushetkellä yrityksen palveluksessa ei ollut yhtään työntekijää. Työnantaja oli luonut palkkaeron itse palkkaamalla uudet työntekijät alemmalla palkalla. Siksi palkkaerojen harmonisointiin tarvittavaa aikaa ei tarvinnut tässä huomioida ja vahingot tuli korvata siitä hetkestä lähtien, kun työnantaja oli rikkonut tasapuolisen kohtelun velvoitetta.

Käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan neljälle lähihoitajalle yhteensä yli 40 000 euroa palkkavahinkoa viivästyskorkoineen sekä korvaamaan lähes kaikki lähihoitajien oikeudenkäyntikulut.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Liity jäseneksi