17.11.2020

Määräaikaisissa työsuhteissa työskennelleet superilaiset saivat palkkasaatavia yli 10 000 euroa

Kunnalla työskentelevä superilainen pääluottamusmies otti yhteyttä liittoon saatuaan tietää, että työnantaja maksoi määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleville superilaisille työntekijöille alempaa palkkaa kuin vakituisessa työsuhteessa oleville. Tehtävissä ei ollut eroa, eikä työnantaja ollut tehnyt erillisiä tehtäväkuvia määräaikaisessa työsuhteessa työskenteleville.

Myöhemmin työnantaja kuitenkin nosti määräaikaisten työntekijöiden palkat samalle tasolle kuin vakituisten, mutta ei suostunut korvaamaan takautuvasti palkkasaatavia.

Pääluottamusmies kävi asiasta paikallisneuvottelut ja vaati työnantajaa korvaamaan myös takautuvat palkkasaatavat. Työnantaja ei tähän suostunut. Asia siirtyi SuPerin edunvalvontaan, josta laitettiin keskusneuvottelupyyntö KT Kuntatyönantajille. Keskusneuvotteluiden seurauksena työnantaja suostui lopulta korvaamaan myös takautuvat saatavat, yli 10 000 euroa.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan alemman palkan maksaminen edellyttää, että tehtävä eroaa suurempipalkkaisesta tehtävästä. Lisäksi edellytyksenä on, että alempipalkkaisesta tehtävästä on tehty oma tehtäväkuvaus. Pelkästään työnantajan toteamus siitä, että määräaikaisessa työsuhteessa suoritettava tehtävä on kokonaisuutena vähemmän vaativa kuin vakituisena tehtävä, ei oikeuta maksamaan alempaa palkkaa.

Liity jäseneksi -painike