13.10.2022

Samasta työstä maksettiin eri palkkaa – lähihoitajalle korvauksia palkkaerosta

Lähihoitaja otti yhteyttä liittoon saatuaan tietää, että työyksikössä maksettiin erisuuruista taulukkopalkkaa samaa työtä tekeville. Työsuhteessa noudatettiin yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Asiaa yritettiin sopia työnantajan kanssa, mutta työnantaja ei tähän suostunut. Koska työnantaja ei antanut asiallisia perusteluita palkkaerolle, nostettiin asiassa kanne käräjäoikeuteen. Asian ollessa vireillä käräjäoikeudessa lähihoitaja päätti työsuhteensa ehdittyään työskennellä työnantajan palveluksessa reilun kahden vuoden ajan.

Lähihoitajalle vaadittiin palkkaeroa palkkaluokkien G17/G18C ja G20 väliltä. Työnantaja suostui lopulta sopimaan asian, ja maksoi vahingonkorvausta yli 2400 euroa sekä asiassa syntyneet oikeudenkäyntikulut.

Liity jäseneksi SuPeriin