18.5.2021

SuPer-voitto: Työpaikalla otettiin käyttöön lähihoitajanimike

Jäsenet ottivat yhteyttä SuPerin ammatilliseen edunvalvontaan nimikeasiassa. Työpaikalla käytettiin nimikkeenä palvelukotityöntekijää. Superilaiset kokivat, että lähihoitajan nimike kuvaa tehtävää ja työn sisältöä paremmin kuin palvelukotityöntekijänimike. Käytetyn nimikkeen haluttiin kuvastavan koulutusta ja osaamista sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisuutta.  

Vaihdos oli perusteltua myös asiakkaiden ja omaisten näkökulmasta: lähihoitajanimike kuvaa asukkaille ja omaisille palvelukotityöntekijää paremmin sen, että kyse on koulutetusta alan ammattilaisesta. SuPerin näkemyksen mukaan nimikkeen vaihtaminen helpottaa myös rekrytointia.

SuPer keskusteli nimikeasiasta työnantajan kanssa hyvässä hengessä. Työnantaja varmisti Valviralta ammattioikeuksien ja nimikesuojauksen osalta myös muiden ammattiryhmien toimimisen lähihoitajan tehtävissä. Lopputuloksena työantaja päätti muuttaa nimikkeen lähihoitajien toiveiden mukaiseksi.

Liity jäseneksi