15.11.2023

Superilaisella virheitä palkanmaksussa: puuttuvat palkanosat maksettiin takautuvasti

Jäsen otti yhteyttä SuPeriin, koska hänen palkkansa oli maksettu väärin. Työpaikalla ei ollut luottamusmiestä ja keskustelu asiasta työnantajan kanssa ei ollut tuottanut tulosta.

Työntekijä työskenteli tuntityöntekijänä 1–115 tunnin -työsopimuksella. Työaika oli vaihdellut 7 ja 120 tunnin välillä kuukaudessa.

Työntekijän työsopimus, työvuorolistat ja palkkalaskelmat tarkastettiin SuPerissa. Kävi ilmi, että työntekijälle ei ollut maksettu työehtosopimuksen mukaista palkkaa eikä myöskään arkipyhäkorvauksia.  

Työntekijä irtisanoutui, ja koska työnantaja ei vieläkään ollut maksanut palkkaa takautuvasti oikein, pyysi työntekijä maksettavaksi myös odotusajan palkan ja viivästyskoron.

SuPer selvitti asiaa työnantajan kanssa, joka lopulta myönsi palkanmaksussa tapahtuneet virheet ja maksoi superilaiselle takautuvasti puuttuvat palkanosat, yhteensä yli 1 400 euroa.

Liity jäseneksi -painike