17.4.2019

Superilaiselle korvauksia 8000 euroa

Jäsen otti yhteyttä liittoon uuden työsopimuksensa palkkaan liittyen. Jäsen oli vanhassa työpaikassaan saanut kokonaispalkkaa, johon oli sovittu sisältyvän myös työehtosopimuksen lisät. Työsuhteessa noudatettiin yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Kun asiaa selvitettiin SuPerissa, kävi ilmi, että kokonaispalkka alitti työehtosopimuksen minimipalkan, kun otettiin huomioon työstä maksettavat lisät. Lisäksi työsuhteen ajalta oli maksamatta ylitöitä ja varallaolokorvauksia.

Liitosta otettiin yhteyttä työnantajaan. Asia saatiin pitkien neuvottelujen jälkeen sovittua ja työnantaja maksoi superilaiselle palkkasaatavia yhteensä 8000 euroa.

Liity jäseneksi -painike.