15.5.2018

Superilaiselle korvauksia lainvastaisesta koeaikapurusta

Superilainen lähihoitaja otti yhteyttä liittoon, koska työnantaja oli purkanut hänen työsopimuksensa töiden uudelleenjärjestelyyn ja töiden merkittävään vähenemiseen vedoten. Jäsen oli ehtinyt työskennellä työnantajan palveluksessa lähes 4 kuukautta. Työnantaja ei ollut missään vaiheessa ilmoittanut jäsenen työskentelyssä olleen mitään moitittavaa.

Asia riitautettiin, koska tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla ei saa suorittaa koeaikapurkua. Koeajan tarkoitus on antaa työnantajalle mahdollisuus selvittää, soveltuuko työntekijä hänelle varattuun työtehtävään ja työntekijälle puolestaan mahdollisuus selvittää, vastaako työnkuva ja työnantaja hänen odotuksiaan.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että tuotannolliset ja taloudelliset perusteet eivät ole laillisia koeaikapurun perusteita, koska ne eivät liity toisen osapuolen suorituksen arviointiin. Näin ollen ne eivät vastaa koeajan tarkoitusta.

SuPerista otettiin yhteyttä työnantajaan ja asiassa saatiin sovinto. Työnantaja maksoi jäsenelle kahden kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen.