26.10.2017

Superilaiselle korvauksia laittomasta irtisanomisesta 26 000 euroa

Pirkanmaan käräjäoikeuden 25.10. antamassa tuomiossa Pihlajalinna Terveys Oy velvoitettiin maksamaan superilaiselle lähihoitajalle korvauksena työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 15 598,20 euroa ja hyvitystä syrjinnästä 10 000 euroa.  Käräjäoikeus katsoi, ettei SuPerin jäsen ollut syyllistynyt yhtiön väittämiin laiminlyönteihin. Käräjäoikeus myös piti todennäköisenä, että todellinen syy irtisanomiselle oli muu kuin irtisanomisilmoitukseen kirjattu syy.

Asiassa oli kysymys Pappilanpuiston hoivakodissa työskennelleen yöhoitajan irtisanomisesta loppuvuonna 2015. SuPerin aiemmin julkisuudessakin esiin nostamat asiat yöhoitajien asemaan liittyen tulivat tuomion myötä näytetyksi toteen. Lähihoitajan irtisanomisen tosiasiallisena syynä oli hänen ammatillinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta ja omien oikeuksien ajaminen.

Työnantaja ilmoitti irtisanomisen syyksi muun muassa sen, että lähihoitaja olisi rajoittanut asukkaiden liikkumista rakentamalla käytäviin ja oleskelutilan eteen esteitä. Työnantaja myös väitti, että hoitaja olisi lukinnut asukkaiden huoneiden ovia ja olisi poistunut omalta osastolta ja kyseenalaistanut esimiehen käskyvallan.

Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, ettei näyttöä työntekijän viaksi luettavasta vanhusten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta tai laiminlyönneistä ollut. Käräjäoikeuden mielestä asiallista ja painavaa irtisanomisperustetta ei ollut. Yhtiö velvoitettiin maksamaan yöhoitajalle 10 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, josta kuitenkin vähennettiin jäljempänä mainittu hyvitys.

Yöhoitaja oli katsonut, että irtisanomisen todellinen syy oli yöhoitajan ammatillinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta ja omien oikeuksien ajaminen. Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että yhtiö oli selvästi ajanut sitä, että pelkästään yövuoroja tekeviä hoitajia ei jatkossa olisi. Oikeus myös kiinnitti huomiota siihen, että yöhoitaja oli irtisanottu pian sen jälkeen, kun yhtiö oli joutunut palkkaamaan kolmannen yöhoitajan sen vuoksi, että yöhoitajat olivat ilmoittaneet aluehallintovirastoon yöhoitajien alimitoituksesta. Irtisanominen on toteutettu kiirehtien ilman varoitusta. Käräjäoikeus katsoi, että yöhoitajaa oli syrjitty lainvastaisesti ja tuomitsi yhtiön maksamaan hyvityksenä 10 000 euroa.

Yhtiö velvoitettiin korvaamaan työntekijän oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.