16.10.2018

Superilaiselle korvauksia maksamattomista palkoista

Jäsen otti yhteyttä liittoon, koska hänelle oli maksettu työehtosopimuksen minimipalkan alittavaa palkkaa. Työnantaja oli ilmoittanut, että se voisi maksaa koeajalta vain 85 %:n mukaista palkkaa, vaikka jäsen teki täyttä työaikaa. Työsuhteessa noudatettiin terveyspalvelualan työehtosopimusta, jossa ei ole määräystä, jonka mukaan koeajalla voitaisiin maksaa työehtosopimuksen minipalkkaa alempaa palkkaa.

Koeajan jälkeenkin palkka alitti työehtosopimuksen minimipalkan. Jäsenen vaatimuksesta työnantaja oli korjannut takautuvasti osan koeajan jälkeisestä palkkaerosta, muttei kaikkea.

Ylityökorvauksia ei myöskään ollut maksettu, vaikka jäsen teki joka viikko enemmän töitä kuin työehtosopimuksen enimmäistyöaika on. Työnantaja oli korvannut työehtosopimuksen enimmäistyöajan ylittävät työt vain yksinkertaisella tuntipalkalla.

Työnantajalle esitettiin vaatimus maksaa jäsenelle palkka työehtosopimuksessa säädetyn palkan mukaisesti sekä korvata maksamattomat ylityöt. Yhteydenoton jälkeen työnantaja suostui maksamaan kaikki vaaditut saatavat. Jäsen sai takautuvasi palkkasaatavia yli 4000 euroa.