12.6.2019

Superilaiselle korvauksia työtapaturman johdosta

Jäsen otti yhteyttä liittoon, kun vakuutusyhtiö lakkasi maksamasta hänelle työtapaturmasta johtuvia korvauksia. Kotihoidossa työskennellyt jäsen oli työtehtävissään liukastunut jäisellä pihalla, kaatunut ja loukannut tässä yhteydessä olkapäänsä. Olkapäässä todettiin ensin ruhje ja jännevaurio.

Vakuutusyhtiö maksoi työtapaturman vuoksi korvauksia noin puolen vuoden ajalta. Tämän jälkeen korvauksien maksaminen lopetettiin, kun jäsenellä todettiin niin sanottu jäätynyt olkapää ja vakuutusyhtiö katsoi, ettei se ollut enää yhteydessä työtapaturmaan. Jäätynyt olkapää voi lääketieteellisen tietämyksen perusteella olla alkusyyltään joko sairausperäinen tai tapaturmaperäinen.

Liiton lakimies valitti vakuutusyhtiön päätöksestä ensin työtapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Päätöksestä valitettiin, koska lääkärinlausunnot antoivat tukea sille, että jäätynyt olkapää oli edelleen syy-yhteydessä työtapaturmaan ja siitä aiheutuneisiin vammoihin. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen: se tulkitsi, että jäätynyt olkapää johtui sairausperäisestä oireiluista.

Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä valitettiin edelleen vakuutusoikeuteen. Perusteluissa viitattiin erityisesti vuonna 2013 annettuun korkeimman oikeuden tuomioon, jossa jäätynyt olkapää oli katsottu olleen yhteydessä työtapaturmana sattuneeseen kaatumiseen.

Vakuutusoikeus muutti tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ja palautti asian vakuutusyhtiöön uuden päätöksen antamista varten.

Vakuutusoikeus totesi, että jäsenellä oli oikeus lainmukaiseen työtapaturmakorvaukseen myös jäätyneestä olkapäästä johtuen. Päätös perustui siihen, että jäsenellä ei ollut kuvattu olleen olkapääoireita ennen tapaturmaa. Sen sijaan hoitavan lääkärin tilankuvaukset tukivat sitä, että oireet olivat kehittyneet tapaturman ajankohtaan nähden jäätyneen olkapään taudinkululle tyypillisellä tavalla.

Vakuutusoikeus katsoi, että jäätynyt olkapää on todennäköisemmin aiheutunut tapaturman vammojen seurauksena kuin rappeumalöydösten seurauksena.

Liity jäseneksi -painike.