15.5.2019

Superilaiselle lähihoitajalle korvauksia lähes 30 000 euroa

Jäsen otti yhteyttä pääluottamusmieheen, koska työnantaja oli ilmoittanut, ettei jäsenen työsuhdetta jatketa. Jäsen oli työskennellyt kaupungilla lähes kymmenen vuotta yli sadassa määräaikaisessa työsuhteessa. 

Pääluottamusmies kävi vakinaistamisneuvottelut, mutta ne päättyivät erimielisinä. Asia siirtyi liittoon ja työnantajalle tehtiin sovintoesitys päättämiskorvauksista, koska jäsenen työsuhde oli jo päättynyt. Sovintoon ei päästy, joten asiassa nostettiin kanne käräjäoikeuteen.

Käräjäoikeus katsoi, että työnantajalla ei ollut lain tarkoittamia perusteita jokaiselle määräaikaiselle työsopimukselle ja että kaupungin työvoiman tarve on ollut pysyvää. Tästä johtuen jäsenen työsuhteen katsottiin olleen toistaiseksi voimassa oleva.

Työnantaja oli antanut jäsenelle varoituksen työsuhteen aikana. Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja ei voinut päättää työsuhdetta samoihin seikkoihin perustuen, joista oli jo varoitettu, joten työnantajalla ei ollut perustetta irtisanoa työsopimusta.

Käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan jäsenelle irtisanomisajan palkkaa lähes 12 500 euroa sekä korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä lähes 17 400 euroa. Työnantaja tuomittiin maksamaan myös työntekijän oikeudenkäyntikulut, reilut 19 000 euroa.

Tuomio on lainvoimainen.

Liity jäseneksi -painike.