15.10.2019

Työsuhde päätettiin perusteetta – lähihoitajalle korvauksia yli 28 000

Superilainen lähihoitaja oli työskennellyt työnantajan palveluksessa useissa määräaikaisissa työsopimuksissa yli viiden vuoden ajan. Työsopimukset olivat olleet yhtäjaksoisia ja tehtävät olivat pysyneet samoina yli neljän vuoden ajan.

Tuona aikana lähihoitajan kanssa oli tehty yli 20 määräaikaista työsopimusta. Kaikissa sopimuksissa määräaikaisuuden syytä ei oltu mainittu.

Lähihoitajan työsuhde päättyi alkuvuodesta 2017. Edellisen vuoden lopussa työnantaja oli palkannut vastavalmistuneen lähihoitajan samalla osastolle samoihin tehtäviin.  Lisäksi työsuhteen päätyttyä ja osastojen yhdistämisen myötä työnantaja palkkasi samoihin tehtäviin neljä uutta työntekijää, joiden työsuhteet jatkuivat ainakin kevääseen 2018.

Työnantaja ei myöskään ollut selvittänyt, millaisiin muihin tehtäviin lähihoitaja olisi voitu sijoittaa, eikä ollut tarjonnut muuta työtä.

Käräjäoikeus katsoi, että kaikille määräaikaisuuksille ei ollut perusteltua syytä ja että työvoiman tarve on ollut pysyvä.

Työnantaja oli tyytymätön käräjäoikeuden tuomioon ja asian käsittelyä jatkettiin hovioikeudessa. Hovioikeus päätyi samaan ratkaisuun kuin käräjäoikeus. Työnantaja joutui maksamaan lähihoitajan oikeudenkäyntikulut myös hovioikeudessa.

Liity jäseneksi -painike.