15.8.2018

Superilaiselle korvauksia yli 30 000 euroa määräaikaisten työsopimusten lainvastaisesta ketjutuksesta

Jäsen otti yhteyttä liittoon 10 vuotta kestäneen määräaikaisten työsopimusten ketjutuksen johdosta. Työsopimuksia oli kertynyt yli 200 kappaletta. Kun jäsen otti liittoon yhteyttä, viimeinen työsopimus oli jo ehtinyt päättyä, eikä jäsen ollut halukas palaamaan saman työnantajan palvelukseen.

SuPerissa arvioitiin, että työsopimus oli tosiasiassa muodostunut toistaiseksi voimassa olevaksi, koska työsopimusten yhteenlaskettu kesto ja määrä osoittivat, että työnantajalla oli pysyvä työvoimatarve. Niinpä määräaikaisten työsopimusten ketjutus oli lainvastainen. Työnantajalla ei ollut perustetta työsuhteen päättämiselle, joten työsuhde oli päätetty työsopimuslain vastaisesti.

Työnantajaa lähestyttiin vaatimuskirjelmällä, jossa vaadittiin korvauksia työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Asia sovittiin niin, että työnantaja korvasi jäsenelle reilut 30 000 euroa työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.