11.6.2020

Superilaiselle lähihoitajalle korvauksia yli 30 000 euroa

Lähihoitaja oli työskennellyt työnantajan palveluksessa 16 vuoden ajan, kun työnantaja yllättäen katsoi hänen työsuhteensa purkautuneeksi. Lähihoitaja otti asiassa yhteyttä SuPeriin ja häntä neuvottiin tekemään oikaisuvaatimus päätöksestä.

Koska työnantaja ei oikaisuvaatimuksesta huolimatta muuttanut päätöstään, alettiin asiaa hoitaa liitossa. Koska asiaa ei saatu sovittua työnantajan kanssa, nostettiin kanne käräjäoikeuteen.

Lähihoitajalle oli myönnetty aiemmin osatyökyvyttömyyseläke. Hän ei kyennyt enää tekemään omaa työtään edes osa-aikaisesti, mutta keikkaili saman työnantajan muissa toimipisteissä. Työnantaja tiesi, että lähihoitaja on työkyvytön omaan työhönsä, mutta katsoi yllättäen, että lähihoitajan työsuhde olisi purkautunut, koska hän ei tullut tekemään omaa työtään 1.1.2016 lukien.  

Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja oli rikkonut olennaisesti lojaliteettivelvoitettaan, kun se ei ollut edes yrittänyt selvittää, miksi lähihoitaja ei tullut omaan työhönsä 1.1.2016 lukien. Työnantajalla ei näin ollen ollut oikeutta pitää lähihoitajan työsopimusta purkautuneena. Työnantajan myös katsottiin syrjineen lähihoitajaa terveydentilan perusteella, koska työnantaja tiesi lähihoitajan olleen työkyvytön omaan työhön, mutta päätti tästä huolimatta lähihoitajan työsuhteen.

Liity jäseneksi -painike.