15.5.2024

Superilaiselle maksettiin korvauksia lähes 4000 euroa

Yksityisessä kotihoidossa työskennellyt jäsen otti yhteyttä SuPeriin, koska hänestä työnantaja ei ollut maksanut hänen ylityökorvauksiaan oikein. Toteutuneiden työvuorolistojen saamisessa oli haasteita. Vasta kun SuPerista otettiin yhteyttä työnantajaan, tämä toimitti toteutuneet listat ja asiaa voitiin selvittää.

Asiassa kävi ilmi, että jäsenen ylityöt oli maksettu oikein, mutta viikkolepo oli jäänyt saamatta useamman viikon osalta. SuPerin vaatimuksen jälkeen työnantaja maksoi puuttuvat viikkolevot rahallisena korvauksena. Yhteensä korvauksia maksettiin superilaiselle lähes 4000 euroa.

Työnantajalla on velvollisuus toimittaa toteumalistat tasoittumisjakson päätyttyä ja ne on hyvä säilyttää.

Liity jäseneksi