15.1.2019

Superilaiselle palkkasaatavia väärin maksetuista vuosilomapalkoista

Jäsen otti yhteyttä liittoon huomattuaan epäselvyyksiä vuosilomapalkan maksamisessa. Jäsenen työsuhteessa noudatettiin yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, jonka mukaan työntekijällä on oikeus säännönmukaiseen palkkaansa myös vuosiloman ajalta. Työnantaja oli maksanut jäsenelle säännönmukaista palkkaa alempaa palkkaa vuosiloman ajalta. Lisäksi vuosilomalisät olivat kokonaan maksamatta.

Jäsen oli itse yrittänyt korjata asiaa työnantajan ja palkanlaskennan kanssa, mutta palkkoja ei oltu oikaistu. Liitosta otettiin yhteyttä työnantajaan ja vaadittiin puuttuvien vuosilomapalkkojen maksamista viivästyskorkoineen.

Työnantaja maksoi yhteydenoton jälkeen puuttuvat palkat, noin 700 euroa.

Olemme tukenasi kaikissa tilanteissa. Liity heti opintojen alkaessa tai valmistuttuasi, niin saat monipuoliset edut heti käyttöösi! Liity SuPeriin!