16.4.2024

Superilaiselle palkkasaatavia viivästyskorkoineen noin 3 600 euroa

Jäsen työskenteli yksityisessä kotihoitoyrityksessä lähihoitajana toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vaihtelevan työajan sopimuksella. Yrityksellä vaikutti olevan maksuvaikeuksia ja jäsentä ohjeistettiin palkkaturvahakemuksen tekemisessä.   

Tässä yhteydessä huomattiin myös, ettei jäsenelle ollut koskaan maksettu tuntipalkkaisille kuuluvia arkipyhäkorvauksia (SOSTES 7 §) eikä lomarahaa. Myös lomakorvaus oli maksettu liian pienenä ja jokaisessa palkassa, vaikka vuosilomaa ei saa työsuhteen kestäessä korvata rahalla.

SuPerin yhteydenoton jälkeen työnantaja maksoi kaikki saatavat, noin 3600 euroa viivästyskorkoineen.

Työnantajaa ohjattiin kiinnittämään jatkossa huomiota työehtosopimuksen noudattamiseen tuntipalkkaisilla niin lomakorvauksen laskennan kuin lomarahan ja arkipyhäkorvausten maksamisen osalta.

Liity jäseneksi