15.4.2021

Superilaiselle palkkasaatavia

SuPerin jäsen työskenteli siistijän tehtävissä yksityisellä työnantajalla. Jäsen otti yhteyttä liittoon, kun hän havaitsi, ettei työsuhteen päättyessä loppupalkassa ollut maksettu kaikkia kertyneitä lomapäiviä lomakorvauksena.

Asiaa tutkittiin liitossa ja selvisi, ettei työnantaja ollut soveltanut palkanmaksussa mitään työehtosopimusta. Työtehtävien perusteella olisi tullut noudattaa yleissitovaa Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta. Liitosta otettiin yhteyttä työnantajaan, joka myönsi, että Kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta voitiin käyttää palkantarkastuksen pohjana.

Työntekijälle ei ollut maksettu yleiskorotuksia eikä lomarahaa. Lisäksi työsuhteen päättyessä oli jäänyt maksamatta lomakorvausta.

Työnantaja maksoi heti ensimmäisen palkkavaatimuksen jälkeen työntekijälle palkkasaatavat viivästyskorkoineen sekä odotusajan palkan, yhteensä yli 2300 euroa.

Liity jäseneksi