14.3.2023

Superilaiselle tuntityöntekijälle oli jätetty maksamatta ylityön korotusosat, noin 6600 euroa

Tuntityöntekijänä työskennellyt jäsen oli tehnyt paljon ylitöitä. Hän otti yhteyttä SuPeriin epäselvien palkkalaskelmien vuoksi, koska ei ollut varma oliko palkka maksettu oikein. Liitossa selvitettiin työntekijän tekemä työaika ja maksetut palkat. Kävi ilmi, että jäsenelle oli maksettu palkka vain tehtyjen työtuntien perusteella, ylityön korotusosat oli jätetty maksamatta.

Työntekijä yritti selvittää asiaa itse työnantajansa kanssa, mutta koska asia ei ratkennut, tapaus siirtyi SuPeriin. Työantajan mielestä oli sovittu, että tehty työaika maksetaan tunti tunnista -periaatteella. Työntekijä oli asiasta eri mieltä.

Työnantaja ei pystynyt todistamaan omaa näkemystään todeksi ja lopulta työnantaja maksoi puuttuvat ylityön korotusosat viivästyskoron kera, yhteensä noin 6600 euroa.

Liity jäseneksi