15.11.2018

Superilaiselle vakituinen työsopimus

Jäsen otti yhteyttä liittoon, koska hän työskenteli jo viidettä lukuvuotta yhtäjaksoisesti koulunkäyntiavustajana määräaikaisella työsopimuksella.

Työsopimuksiin ei ollut missään vaiheessa kirjattu määräaikaisuuden perustetta. Jäsen oli lukuisia kertoja pyytänyt itse vakinaistamista tuloksetta. Hän toimi myös luottamusmiehenä. Esimies ei kuitenkaan jäsenen vakinaistamispyyntöön suostunut, vaan seurauksena oli aina uusi määräaikainen työsopimus.

SuPerista otettiin yhteyttä työnantajaan ja esitettiin jäsenen vakinaistamista pikimmiten. Määräaikaisille työsopimuksille ei ensinnäkään ollut ilmoitettu perusteita, joten työsuhdetta oli jo tämän perusteella pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

Toisekseen määräaikaisia työsopimuksia oli solmittu jo viidelle lukuvuodelle. Tämä osoitti, että työnantajalla oli tosiasiassa pysyvä työvoimatarve koulunkäyntiavustajan tehtäviin eli työsopimus oli tätäkin kautta muodostunut toistaiseksi voimassa olevaksi.

Vakinaistamisvaatimuksen esittämisen jälkeen työnantaja ilmoitti vakinaistavansa jäsenen ja valmistelleensa vakinaistamista jo aiemmin. Samalla vakinaistettiin myös toinen työntekijä.