16.1.2020

Superilaiselle vakituinen työsopimus

Superilainen lähihoitaja oli työskennellyt suurehkon työnantajan palveluksessa määräaikaisilla työsopimuksilla jo yli neljän vuoden ajan. Määräaikaisuuksien perusteena oli käytetty suurimmalta osin tilapäistä tarvetta. Lähihoitaja oli hakenut useampaa vakituista paikkaa, muttei ollut tullut valituksi.

Superilainen oli yhteydessä luottamusmieheensä, joka pyysi työnantajalta neuvottelua jäsenen vakinaistamisesta. Neuvottelussa luottamusmies esitti, että työnantajalla ei ollut perusteita jatkaa työntekijän työsuhdetta enää määräaikaisena, koska työnantajalla olisi tosiasiassa pysyvä työvoimatarve. Työnantaja ei vakinaistamiseen suostunut ja asia siirtyi liittoon.

SuPerista otettiin yhteyttä työnantajaan ja esitettiin jäsenen vakinaistamista pikimmiten. Määräaikaisille työsopimuksille ei ollut perusteita, koska työvoiman tarve ei tosiasiassa ollut tilapäistä ja työnantaja käytti jatkuvasti määräaikaista työvoimaa.

Työsuhdetta oli tämän perusteella pidettävä toistaiseksi voimassa olevana, koska työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

Vakinaistamisvaatimuksen esittämisen jälkeen työnantaja ilmoitti solmivansa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen jäsenen kanssa.

Liity jäseneksi -painike.