12.4.2018

Superilaiselle vakituinen työsopimus

Superilainen lähihoitaja otti yhteyttä liittoon yli viisi vuotta kestäneen määräaikaisten työsopimusten ketjutuksen vuoksi. Määräaikaisuuksien perusteena oli ollut eri henkilöiden sijaisuuksia.

Lähihoitaja oli hakenut useamman kerran auki olleita vakituisia työpaikkoja, mutta aina hänen sijaan oli vakinaistettu joku vähemmän aikaa työnantajan palveluksessa työskennellyt työntekijä. Lisäksi hän ehti työskennellä useita kuukausia ilman kirjallista työsopimusta.

SuPerista otettiin yhteyttä työnantajaan ja kehotettiin vakinaistamaan jäsen. Perusteluna vakinaistamiselle oli työsopimusten lukumäärän ja yhteenlasketun keston osoittama pysyvä työvoimatarve. Tämän vuoksi työsopimuksia ei olisi enää saanut solmia määräaikaisina, vaan työsopimus oli tosiasiassa muodostunut toistaiseksi voimassa olevaksi.

Työnantaja kiisti ensin vakinaistamisvaatimuksen, mutta SuPerista lähetetyn toisen kirjeen jälkeen myöntyi vakinaistamiseen.

Työnantaja vakinaisti samalla kertaa myös toisen työntekijän, jonka kohdalla oli ketjutettu määräaikaisia työsopimuksia pitkään.