13.12.2018

Superilaisen vähimmäistyöaikaa muutettiin

Jäsen otti yhteyttä liittoon työskenneltyään noin puoli vuotta nollatuntisopimuksella eli vähimmäistyöaikaa ei ollut sovittu. Todellisuudessa työaika oli koko työskentelyn ajan ollut noin 30 tuntia viikossa.

Työaikaa oli tarkistettu työntekijän pyynnöstä ja vähimmäistyöaika oli tällöin nostettu 10 tuntiin viikossa. Tämä ei kuitenkaan vastannut todellista työvoimatarvetta, joten jäsen otti yhteyttä SuPeriin.

Työsopimuslakiin on 1.6.2018 tullut uusi säädös vaihtelevaa työaikaa koskien: Vähimmäistyöaikaa ei saa työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi kuin työnantajan työvoiman tarve edellyttää.

Koska jäsenen tekemä todellinen työaika ei vastannut työsopimukseen sovittua vähimmäistyöaikaa, otettiin SuPerista yhteyttä työnantajaan ja vaadittiin työaika nostamaan vähintään 30 tuntiin viikossa. Yhteydenoton jälkeen työnantaja teki jäsenen työsopimukseen muutoksen, jossa uudeksi työajaksi sovittiin vähintään 30 tuntia viikossa.