13.2.2020

Superilaisille palkkasaatavia yli 11 000 euroa väärin maksetuista palkoista

Neljä SuPerin jäsentä samasta työpaikasta otti yhteyttä liittoon, koska heille ei oltu maksettu palkkoja oikein. Ongelmia oli muun muassa arkipyhäkorvausten maksamisessa, tuntipalkoissa ja lomapalkoissa. Työsuhteessa noudatettiin yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Työntekijät olivat itse yrittäneet selvittää palkka-asiaa työnantajan kanssa, mutta palkat eivät siltikään olleet oikein. Palkoissa oli virheitä, koska työnantaja ei tuntenut kaikilta osin noudatettavaa työehtosopimusta. Työpaikalla ei ollut luottamusmiestä.

Liitosta otettiin yhteyttä työnantajaan ja ilmoitettiin, että työnantajan tulee maksaa työntekijöille puuttuvat palkkasaatavat. Työnantajaa myös ohjeistettiin maksamaan palkat jatkossa oikein. Työnantaja ilmoitti liiton yhteydenoton jälkeen maksavansa vaaditut palkkasaatavat, yhteensä yli 11 000 euroa.

Jos superilainen epäilee, että palkka on maksettu väärin, tulee hänen ensin selvittää asiaa työnantajan kanssa. Jos työnantaja ei oikaise palkkoja, tulee työntekijän olla yhteydessä luottamusmieheen, jos työpaikalla sellainen on. Jos tämänkään jälkeen palkat eivät ole oikein, voi jäsen olla yhteydessä SuPerin edunvalvontaan.

Liity jäseneksi