12.3.2020

Työsuhde päätettiin perusteetta – lähihoitajalle korvauksia yli 30 000 euroa

Lähihoitaja oli työskennellyt työnantajan palveluksessa lähes 37 vuoden ajan. Lähihoitaja oli loukannut selkänsä työskennellessään, mikä vaikutti hänen työkykyynsä niin, että hän joutui jäämään lopulta pois työstään vuodesta 2012 lukien. Työnantaja irtisanoi lähihoitajan työsuhteen syksyllä 2015 ja työsuhde päättyi irtisanomisajan päätyttyä huhtikuussa 2016.

Lähihoitaja katsoi, ettei hänen työsuhdettaan olisi tullut päättää. Hän oli valmistunut vuonna 2010 geronomiksi ja hakenut useita sopiviksi katsomiaan töitä työnantajalta, muttei ollut tullut valituksi.

Käräjäoikeus katsoi, että työnantajalla ei ollut ollut perustetta irtisanoa lähihoitajan työsopimusta, koska työnantaja oli laiminlyönyt selvittää, olisiko irtisanominen voitu välttää tarjoamalla muuta työtä, eikä työnantaja ollut näin ollen täyttänyt uudelleensijoittamisvelvollisuuttaan. Asiassa jäi myös näyttämättä, että lähihoitajan työkyky olisi ollut olennaisesti ja pysyvästi alentunut, joten irtisanomisperustetta ei tältäkään osin ollut.

Työnantaja valitti päätöksestä hovioikeuteen. Hovioikeus piti käräjäoikeuden tuomion voimassa ja tuomitsi työnantajan maksamaan lähihoitajan oikeudenkäyntikulut myös hovioikeuden osalta.