30.10.2018

Avoin kirje Etelä-Karjalan kuntapäättäjille

Hyvät Etelä-Karjalan kuntapäättäjät. Eksote on tuottanut Etelä-Karjalan kunnille sosiaali- ja terveyspalvelut valtakunnallisten vertailujen valossa hyvin kustannustehokkaasti.

Etelä-Karjalan sote-alan ammattijärjestöt ovat seuranneet huolestuneina kuntien suunnitelmia sote-kiinteistöjen kaupoista. Kiinteistöjen myynnillä on suuri vaikutus Eksoten palveluiden tuottamiseen jatkossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistajavaihdosten jälkeen myös suuri osa näissä kiinteistöissä tapahtuvasta palvelutuotannosta siirtyy pois Eksoten tuotantovastuulta.

Tutkimusten mukaan mahdollisesta palveluiden ulkoistamisesta koituvat kustannukset ovat olleet lyhyellä aikavälillä myönteiset. Kuitenkin pidemmällä tarkastelujaksolla on todettu, että säästöä ei ole tullut, vaan menot ovat tosiasiallisesti kasvaneet. Kysymmekin sitä, miten hyvin ennakoivan arvioinnin (EVA) tulokset tukevat päätöksentekoanne?

Tavoitteena mahdollisessa soten käytössä olevien kiinteistöjen myynnissä on kiinteistöriskin minimointi. Tätä riskiä on ennakoitu olevan erityisesti sitten, mikäli maahamme tulee sellainen maakunta- ja sote-uudistus, mitä maan hallitus parhaillaan kaavailee. Uudistuksen toteutumisen edellyttämä lainsäädäntö on edelleen pahasti kesken, ja tämänhetkisen uudistuksen toteutukselta uhkaa loppua aika.

Ammattijärjestöjen mielestä tämä on myös otettava huomioon paikallisessa päätöksenteossa. Esitämmekin päätöksenteon lykkäämistä kiinteistöjen myyntien osalta.

Kiinteistöjen myynti ja suurempi valinnanvapauden toteuttaminen kohdistuvat yhteiskunnan heikompiosaisten palveluihin. Valinnanvapauden korostaminen kiinteistökauppojen yhteydessä on myös kyseenalaista. Mahdollistavatko valinnanvapaus ja myydyt kiinteistöt vain yksittäisten isojen palvelutuottajien toiminnan alueella?

Kuntien halukkuudella myydä kiinteistöjä on suuri vaikutus myös henkilöstöön. Tilanne on luonut epävarmuutta tulevaisuudesta, jopa pelkoa työpaikkojen pysymisestä. Suunnitelmilla on myös vaikutusta osaavan henkilöstön pysyvyyteen ja saatavuuteen Etelä-Karjalassa. Epävarmuutta lisäävät erityisesti palvelussuhteen ehtojen muutokset työnantajan ja työehtosopimuksen vaihtuessa.

Pelkäämmekin sitä, että näiden toimien kustannukset maksatetaan nyt Eksoten palveluksessa olevilla työntekijöillä.

Anssi Lepistö, pääluottamusmies, Lappeenrannan seudun JHL ry
Niina Eerola, pääluottamusmies, JUKO ry
Jari Hartman, pääluottamusmies, JUKO ry
Mari Soininen, pääluottamusmies, Jyty EKSOTE Lappeenranta ry ja Jyty Lappeenranta ry
Paul Kojo, pääluottamusmies, SuPerin Imatran ao 711
Taina Niemenmaa, pääluottamusmies, SuPerin Lappeenrannan ao 714
Leni Kuukka, pääluottamusmies, SuPerin Lappeenrannan ympäristön ao 715
Mervi Löppönen, pääluottamusmies, SuPerin Rautjärvi Ruokolahti ao 716 ja SuPerin Parikkalan ao 503
Anne Saikko, puheenjohtaja, Tehyn Eksoten ammattiosasto 450