12.6.2017

Erto, SuPer ja Tehy: Alkaako yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla yt-aalto?

Toimihenkilöliitto Erto, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ovat huolissaan yksityisen terveyspalvelualan toimista, joiden seurauksena yksityisellä sektorilla hoidon laatu heikkenee, työn kokonaisvastuu pirstaloituu ja koko hoitoketjun toimivuus vaarantuu. 

Tuorein esimerkki on Attendo, jonka yt-neuvotteluiden tuloksena lakkautetaan vastaavan sairaanhoitajan tehtävät ikäihmisten palveluista. Vastaaville sairaanhoitajille tarjotaan irtisanomisen vaihtoehdoksi sairaanhoitajan työtä tai muuta työtä. Uusi työmahdollisuus ei vastaa palkkaukseltaan eikä toimenkuvaltaan entisiä tehtäviä.

Ikääntyneiden hoito vaatii moniammatillista osaamista ja vahvaa ammattitaitoa kaikilta työntekijäryhmiltä ja tässä myös lähijohtaminen on tärkeässä roolissa. 

- Onko tämä seurausta laajemmastakin yt-aallosta mikä ravisuttaa yksityissektoria? Tuloskuntoa parannetaan henkilöstön ja asiakkaiden kustannuksella. Tämä tarkoittaa helposti paitsi työehtojen heikentämistä myös osaamisesta tinkimistä. Näillä on vaikutusta hoidon laatuun, sanoo TSN:n puheenjohtaja Marjut McLean.

Attendo käy myös muissa yksiköissään yt-neuvotteluita.

Toimihenkilöliitto Erto, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy muodostavat yhteisen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön, joka neuvottelee työehtosopimukset yksityiselle sosiaalipalvelualalle, terveyspalvelualalle, AVAINTA ry:n työehtosopimukselle, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle ja Työterveyslaitokselle.

Lisätietoja:
TSN:n puheenjohtaja, Tehyn varapuheenjohtaja Marjut Mclean, gsm 0400 895 924
Toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja  Juri Aaltonen, gsm  040 553 8536
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, gsm 050 527 5085
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346