5.3.2018

ERTO, SuPer ja Tehy hyväksyivät valtakunnansovittelijan esityksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Toimihenkilöliitto ERTO, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ovat hyväksyneet yksityistä sosiaalipalvelualaa koskevan sovintoehdotuksen. Samoin työnantajaa edustava Hyvinvointialan liitto ja muut allekirjoittajajärjestöt hyväksyivät ehdotuksen.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020. Työehtosopimusta sovelletaan mm. vanhustenhuollossa, varhaiskasvatuksessa sekä mielenterveyskuntoutujien ja nuorten parissa tehtävässä työssä.

ERTOn, SuPerin ja Tehyn tavoitteina on ollut neuvotteluissa kuroa umpeen kuntien ja yksityisen sosiaalipalvelualan välistä palkkaeroa ja rajoittaa nollasopimusten käyttöä. Järjestöt ovat vaikean neuvottelukierroksen jälkeen tyytyväisiä siitä, että valtakunnansoittelijan ehdotus sisältää nämä järjestöjen asettamat neuvottelutavoitteet. 

Palkankorotukset maksetaan kaikille yhteensä 2,67 %:n suuruisena yleiskorotuksena kahden vuoden aikana. Lisäksi sopimuskauden aikana korotetaan vähimmäispalkkoja yhteensä 1,9 %:n lisäkorotuksella. Enimmillään korotukset ovat sopimuskauden aikana jopa 4,57 %:n suuruisia.

Sovintoehdotus sisältää ratkaisun toimenpiteistä, joilla työnantaja sitoutuu myös tulevina vuosina palkkaerojen kaventamiseen kuntiin verrattuna.

Nollasopimusten käyttöä rajoitetaan työehtosopimuksessa merkittävällä tavalla. Työehtosopimukseen tulee huomattavasti ehdotettua lainsäädäntöä tiukempi kirjaus vaihtelevan työajan sopimusten käytöstä, mikä auttaa poistamaan nollasopimusten käyttöön liittyviä ongelmia ja väärinkäytöksiä alalla.

ERTOn, SuPerin ja Tehyn mielestä on ongelmallista, että valmisteilla olevaan työsopimuslakiin ei näytä olevan mahdollista saada riittäviä nollasopimuksia rajoittavia säännöksiä ja ongelma on jäämässä ammattiliittojen korjattavaksi.

Aiemmin julistetut työnseisaukset, jotka koskivat yksityisiä päiväkoteja 7. – 8.3. ja yrityskohtaiset työnseisaukset 12. – 16.3.2018, 19. – 21.3.2018 ja 26. - 28.3.2018 perutaan. Samoin välittömästi päättyy 8.2. julistettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto.

ERTO, SuPer ja Tehy muodostavat yhteisen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön (TSN), joka neuvottelee mm. yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksesta. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla TSN on suurin palkansaajien edustaja.


Lisätietoja:

TSN:n puheenjohtaja Anna-Leena Brax, gsm 040 092 0729

ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen, gsm 040 553 8536
ERTOn edunvalvontajohtaja Saara Arola, gsm 040 631 6521

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, gsm 050 5275 085
SuPerin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, gsm 050 385 8042
SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola 050 569 8710

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, gsm 040 821 0028
Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, gsm 050 346 0847
Tehyn lakimies Vappu Okkeri, gsm 0400 913 230