26.10.2018

ERTO, SuPer ja Tehy: Palvelujen laadusta ja henkilöstön hyvinvoinnista ei saa tinkiä ulkoistuksissa

Toimihenkilöliitto ERTO, SuPer ja Tehy ovat huolissaan yksityisen terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten jaksamisesta ja palvelujen heikkenemisestä paikkakunnilla, joissa alan palvelut ulkoistetaan kokonaan.

Esimerkkeinä kokonaisulkoistuksista ovat Siikalatvalla Mehiläinen ja Posiolla Coronaria. Mehiläinen toimeenpani Siikalatvalla pian ulkoistuksen jälkeen yt-menettelyt, joiden seurauksena henkilöstöä vähennettiin. Henkilöstö kertoo, että työ on muuttunut kuormittavammaksi. Vastaavasti Posiolla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö on huolissaan palvelujen laadusta ja henkilöstömitoituksesta. Esimerkiksi kotihoidossa käynnit ovat lyhyempiä kuin hoitosuunnitelmassa on luvattu.

ERTO, SuPer ja Tehy peräänkuuluttavat päättäjiltä ja sote-jäteiltä vastuuta. Henkilöstön jaksamisesta ja työolosuhteista on huolehdittava ja kuntien on kannettava vastuu palvelujen laadun valvonnasta. Lisäksi sote-jättien on kuultava työntekijöitä, kun nämä kertovat kiireestä ja huolestaan palvelujen laadun heikkenemisestä.

Taustalla epäterve kilpailutus

Henkilöstön jaksamista ja hoidon laatua huonontaa alan epäterve kilpailutus. Epäkohdat ovat syntyneet, kun yksityiset toimijat tarjoavat halvempia tarjouksia säästöjä tavoitteleville kunnille voittaakseen kilpailutukset. Yritykset säästävät erityisesti henkilöstömitoituksesta ja henkilöstökuluissa. Tämä lisää kiirettä ja vaarantaa potilasturvallisuutta. Jäsenistöltä ja luottamusmiehiltä saadun viestien ja jäsenkyselyjen mukaan yksityisen sosiaalipalvelualan laatu on heikentynyt.

Yleisesti ottaen yksityisellä sosiaalipalvelualalla henkilöstö on uupunut. Vanhuspalvelussa ja muissa asumispalveluissa tilannetta vaikeuttaa se, että hoitohenkilöstölle on siirtynyt huomattava määrä avustavia tehtäviä. Työajasta suuri osa menee pyykkihuoltoon, ruoanlaittoon ja siivoamiseen.

ERTOn, SuPerin ja Tehyn Terveyspalvelualan ja Yksityisen sosiaalipalvelualan luottamusmiehet ovat parhaillaan kokoontuneet yksityissektorin neuvottelupäiville 25.-26.10. Helsinkiin keskustelemaan aiheesta.


ERTO, SuPer ja Tehy muodostavat yhteisen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön, joka neuvottelee työehtosopimukset yksityiselle sosiaalipalvelualalle, terveyspalvelualalle, AVAINTA ry:n työehtosopimukselle, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle ja Työterveyslaitokselle.

Lisätietoja:
ERTOn edunvalvontajohtaja Saara Arola, gsm 040 631 6521
SuPerin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, gsm 050 385 8042
Tehyn lakimies Vappu Okkeri, gsm 0400 913 230