20.9.2017

ERTON, SuPerin ja Tehyn kanne sairastumisesta loman aikana etenee EU-tuomioistuimeen

Vuosilomalakiin on 1.4.2016 lisätty ns. omavastuu-/karenssipäivät vuosiloman aikana sairastumiselle. Säännöksen mukaan työntekijällä ei olisi oikeutta siirtää neljää viikkoa ylittäviä vuosilomapäiviään sairauden alta kuin vasta kuuden omavastuupäivän jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. viiden viikon vuosilomasta viides vuosilomaviikko voisi jäädä kokonaan karenssipäivien alle, mikäli työntekijä sairastuu vuosilomansa jo alettua.

ERTOn, SuPerin ja Tehyn muodostaman neuvottelujärjestö TSN ry:n näkemyksen mukaan tämä vuosilomalakiin lisätty karenssisäännös on Euroopan Unionin työaikadirektiivin ja Euroopan Unionin tuomioistuimen siitä antaman oikeuskäytännön vastainen. TSN on vienyt asian työtuomioistuimeen kesällä 2016 ja pyytänyt työtuomioistuinta ottamaan asiaan kantaa.

Työtuomioistuin on päättänyt pyytää lausuntoa Euroopan Unionin tuomioistuimelta. Pyyntö viittaa siihen, että työtuomioistuinkin katsoo asian olevan oikeudellisesti epäselvä. Valitettavasti mitään tietoa Euroopan Unionin tuomioistuimen käsittelyaikataulusta ei vielä ole, mutta ensimmäinen voitto on jo se, että asia eteni Euroopan Unionin tuomioistuimeen. Tiedotamme TSN:n jäsenliittojen omilla verkkosivuilla sekä luottamusmieskirjeissä miten asia etenee.


Lisätietoja: 

Neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, SuPer ry, p. 09 2727 9163
Vt. edunvalvontajohtaja Saara Arola, Toimihenkilöliitto ERTO 
Neuvottelupäällikkö Marianne Leskinen, Tehy ry