23.5.2013

Henkilöstöjärjestöt: Hallitus vaarantaa sosiaali- ja terveydenhuollon, työelämän sekä säteilyturvallisuuden asiantuntemuksen

Hallituksen kehysriihessä tekemä 30 miljoonan euron leikkauspäätös sosiaali- ja terveysministeriön alaisten tutkimuslaitosten rahoitukseen lamauttaisi laitosten toiminnan. Tutkimuslaitosten rooli asiantuntijalaitoksina romahtaa vuonna 2015, mikäli leikkaukset toteutetaan.

Leikkauspäätöksen myötä Suomesta katoaa korvaamaton määrä sosiaali- ja terveydenhuollon, työelämän sekä säteilyturvallisuuden asiantuntemusta.  Käytännössä tämä johtaa suoraan noin 600 työpaikan menetykseen. Ulkopuolisen rahoituksen vähenemisen myötä jopa 1 000 työpaikkaa on vaarassa. Edelleen valmisteltavana oleva tutkimuslaitosuudistus voi vielä lisätä leikkauksia voimakkaasti.

Laitosten luottamusmiehinä vaadimme kehysriihen 30 miljoonan leikkauspäätöksen peruuttamista ja tutkimuslaitosuudistukseen liittyvistä budjettisiirroista luopumista.  

Kehysriihessä kaavaillut leikkaukset koskevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, Työterveyslaitosta, Säteilyturvakeskusta ja Kelan tutkimustoimintaa. Näillä laitoksilla ei ole erillisiä tutkimusbudjetteja. Samat asiantuntijat johtavat ja tekevät tutkimusta sekä toimivat esimerkiksi kemikaaliuhkia, tartuntatautien seurantaa ja säteilymittausta koskevissa viranomaistehtävissä ja asiantuntijatehtävissä ministeriöiden, kuntien ja työpaikkojen kanssa. Käytännössä päätös ei siis merkitse pelkästään tutkimuksen vaan eri alojen asiantuntemuksen leikkausta.

Monilla keskeisilläkin alueilla on Suomessa vain yksittäisiä asiantuntijoita. Leikkauspäätöksen 30 miljoonaa euroa on enemmän kuin laitoksilla oli tutkimustoimintaa vuonna 2012. Päätös merkitsee jo aiemmin sovittujen leikkausten myötä, että laitosten asiantuntemuksesta häviää jopa neljännes.

On erikoista, että jopa tuhannen ihmisen leikkauspäätös tehdään ilman mitään virkamiesvalmistelua tai perusteluita. Samaan aikaan ollaan huolissaan työttömyydestä tai yritysten irtisanomispäätöksistä. Samoin on erikoista, että leikkauksia tehdään juuri nyt, kun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen, työurien pidentäminen ja säteilyturvallisuus vaatisivat entistä enemmän panostusta.

Suomalaisten tutkimuslaitosten erityispiirre on, että tutkimuksiin osallistumisen kautta laitoksiin kertyy uusin tieto eri aloilta. Tietoa käytetään niin kuntien, yritysten kuin ministeriöidenkin asiantuntijatyössä ja viranomaistehtävissä.  Korkeatasoinen tutkimus on suomalaisten terveyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin sekä maamme kilpailukyvyn edellytys nyt ja tulevaisuudessa.

Laitoksilla on kymmeniä asiantuntijaverkostoja kuntien ja työelämän kanssa. Asiantuntijaverkostot työskentelevät mm. vanhus- ja vammaispalveluiden, organisaatioiden johtamisen, potilasturvallisuuden, työterveyden ja -turvallisuuden, ammattitautitutkimuksen, säteilyturvallisuuden ja tartuntatautien parissa.  Verkostoissa välitetään sosiaali- ja terveysalan johdolle, asiantuntijoille ja ammattilaisille, suomalaisten työpaikkojen johdolle ja esimiehille tutkimuksessa ja kehittämisessä hankittua tietoa.

Tiedon käyttö päätöksenteossa on muuttumassa huolestuttavasti. STM:n alaisissa tutkimuslaitoksissa tehdään puolueetonta, korkeatasoista tutkimusta. Halutaanko kehysriihen leikkauksilla varmistaa, ettei puolueeton tutkimustieto  haittaa politiikan tekoa?

Vappupuheissaan poliitikot vaativat yrityksiltä vastuunkantoa ja irtisanomisten välttämistä. Vaadimme myös hallitukselta vastuunkantoa valtion ja valtiorahoitteisten työpaikkojen osalta.

Henkilöstöjärjestöt järjestävät yhteisen mielenilmauksen STM:n alaisen tutkimuksen puolesta eduskuntatalolla torstaina 23.5.2013 klo 15. Eduskuntaryhmien edustajat ovat tulossa paikalle kertomaan näkemyksensä STM:n tutkimuslaitoksia koskevista leikkauksista.

Lisätietoja:
Akava

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
THL/pääluottamusmies Timo Sinervo, gsm 029 524 7231
TTL/pääluottamusmies Mirja Kiilunen, p. 030 474 2863
STUK/luottamusmies Heikki Reisbacka, p. 09 75988465
 
STTK
Palkansaajajärjestö Pardia
THL/pääluottamusmies Satu Kerppilä, gsm 050 5170637
STUK/luottamusmies Reko Simola, gsm 050 5363 944
KELA/pääluottamusmies Ritva Timonen, gsm 040 539 2309
Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (Tehy, SuPer, ERTO)
TTL/ TSN pääluottamusmies Riitta Velin, p. 030 474 2283
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
TTL /Stylen pääluottamusmies Päivi Roland, p. 030 474 2892
 
SAK
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
THL/pääluottamusmies Sami Mustala, gsm 029 524 8664
TTL/pääluottamusmies Pertti Närhi, gsm 040 731 4247
 
Suomen Journalistiliitto SJL
TTL/pääluottamusmies Helinä Kujala, p. 030 474 2473