24.6.2021

Huoli jaksamisesta varjostaa hoitajien kesää

Hoitajien ahdingon odotetaan kesälomakaudella pahenevan, kertoo SuPerin ja NayaDayan empatiatutkimus.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya tutkivat SuPerin jäsenten tunteita ja tunteiden vaikutuksia suhteessa alalla työskentelyyn, työskentelyolosuhteisiin koronaviruspandemian keskellä sekä kesän tilanteeseen omalla työpaikalla.

Yli puolet SuPerin jäsenistä kokee negatiivisia tunteita omalla alalla työskentelyä kohtaan. Negatiiviset tunteet ovat vahvasti yhteydessä alan vaihtoa koskevaan harkintaan. Jäsenistä noin 60 prosenttia on harkinnut alanvaihtoa vähintään kuukausittain. Kielteisiä tunteita kokee alan vaihtoa harkinneiden joukossa 71 prosenttia, ei-harkinneiden joukossa vain 22 prosenttia. Alan vaihtoa harkinneiden yleisimpiä tunteita omalla alalla työskentelyä kohtaan ovat pettymys, suuttumus ja suru.

Noin 80 prosenttia Superin jäsenistä kokee pandemian vaikuttaneen työoloihinsa negatiivisella tavalla. Yleisimmät tunteet ovat pelko, suuttumus, pettymys, suru ja myötätunto. Kielteisten tunteiden perusteluissa näkyvät selvästi muun muassa oma ja asiakkaiden mahdollinen sairastuminen, maskien käytön haittavaikutukset, vanhusten yksinäisyys, arvostuksen puute omaa työtä kohtaan sekä pitkäkestoisen kuormituksen aiheuttama väsymys.

Harvinaisempien positiivisten tunteiden takana ovat mm. tautitilanteen helpottaminen, rokotteiden saaminen, rajoitusten lieventäminen, tärkeään pandemiatyöhön osallistuminen sekä yhdessä selviytymisen kokemus.

Vastausten perusteella olosuhteet eivät ole helpottamassa: noin 60 prosenttia hoitajista kokee negatiivisia tunteita suhteessa kesän tilanteeseen omalla työpaikalla.

”Vaikka koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne on monilla aloilla jo helpottamassa, hoitajien tilanne jatkuu vaikeana. Kasvomaskien käyttö kahdeksan tuntia päivässä fyysisesti raskaassa työssä, kesähelteellä, tartunnan saamisen ja levittämisen pelossa, on erittäin kuormittavaa. Ei ihme, että pelko ja pettymys nousivat tutkimuksessa hallitseviksi. Kesän tilanteen osalta vastauksissa korostuvat erityisesti pätevien sijaisten puute, ylikuormitus ja huoli jaksamisesta”, SuPerin viestintäjohtaja Päivi Jokimäki sanoo.

”SuPerin viimeisen vuoden aikana teettämissä tutkimuksissa olemme tunnistaneet useita kertoja hoitajien tukalan tilanteen. Uudet tulokset osoittavat ahdingon jatkuvan. Kesälomakaudella useimmilla suomalaisilla on mahdollisuus palautumiseen – ikävä kyllä hoitajien kesää varjostavat pettymys ja pelko. Moni odottaa tilanteen muuttuvan aiempaakin hankalammaksi”, NayaDaya Oy:n toimitusjohtaja Timo Järvinen toteaa.

Tutkimusdata kerättiin 11.6.-16.6.2021 online-kyselynä, johon osallistui 2 157 SuPerin jäsentä.

Liite: Raportti – SuPer-liiton jäsenistön tunteet, käyttäytyminen ja sitoutuminen

Lisätiedot:

Päivi Jokimäki, viestintäjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, puh. 09 2727 9243, paivi.jokimaki@superliitto.fi

Timo Järvinen, CEO, Co-founder, NayaDaya Oy, puh. 040 505 7745, timo@nayadaya.com

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry edustaa 90 000 koulutettua lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät terveydenhoidossa, sosiaalipalveluissa ja varhaiskasvatuksessa. Lisätiedot: www.superliitto.fi

NayaDaya on suomalainen empatia-analytiikkayhtiö, joka tutkii tunteita, käyttäytymistä ja osallisuutta ilmiöiden ja brändien yhteydessä. Tavoittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää muutosta datan, analytiikan, empatian ja vastuullisen vaikuttamisen avulla. Metodimme perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja algoritmiin. Lisätiedot: www.nayadaya.com