6.2.2018

Hyvinvointialan Liiton ohjeistus ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyen harhaanjohtava

Hyvinvointialan liitto HAL on 5.2.2018 julkaissut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa sosiaali- ja terveyspalvelualalla koskevan tiedotteen.

Tiedotteen mukaan, jos vuoronvaihdosta sopiminen ei yksityisellä sosiaalipalvelualalla onnistu, työnantaja voi muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattoman muutoksen takia.

TSN ry korostaa, ettei ennalta ilmoitettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto voi itsessään olla peruste muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on etukäteen työnantajan tiedossa, joten kyseessä ei voi olla SOSTES:n tarkoittama ennalta-arvaamaton muutos. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ei pitäisi vaikuttaa työpaikan normaaliin toimintaan, jos työnantaja on alun perin resursoinut työn asianmukaisella tavalla ja palkannut riittävästi henkilökuntaa.

Työnantaja ei voi rakentaa toimintaansa työntekijöiden joustamisen varaan. Työntekijällä ei ole lähtökohtaisesti koskaan velvollisuutta tehdä ylityötä tai vaihtaa työvuoroja. Työnantajan tulee normaalissa toiminnassaan myös varautua siihen, että esim. tavanomaisia sairauspoissaoloja tuuraamaan on käytössä riittävä määrä sijaisia.