31.1.2019

Mielipide: Hyvinvoiva henkilöstö pysyy ja tuottaa laatua varhaiskasvatukseen

HS uutisoi 29.1. Järvenpäässä sijaitsevan yksityisen Touhula-päiväkodin henkilöstöongelmista, jotka ovat huolestuttaneet vanhempia jo toissa vuonna. Päiväkodissa oli liian vähän kasvattajia. Lapsia oli myös yksin ulkona, mikä on selvä laiminlyönti turvallisuudessa ja kertoo henkilöstövajeesta.

Liian pieni henkilöstömäärä on vanhustenhoidon lisäksi ongelma myös varhaiskasvatuksessa.  Vaikka varhaiskasvatuksessa henkilöstömäärä on kirjattu lakiin, on todellisuus päivän mittaan usein aivan muuta kuin paperilla olevat kirjaukset. Ryhmät ovat liian suuria ja kasvattajia on liian vähän ryhmää kohti. Lapsia on mahdotonta valvoa tai kasvattaa yksilöllisesti, jos henkilökuntaa ei ole riittävästi. Turvallisuus on kaikkein tärkein asia ja jos sitä ei pystytä turvaamaan, on aiheellista sulkea sellaisen päiväkodin toiminta.

Liian pienellä henkilöstömäärällä rikotaan varhaiskasvatuslakia (3 §), jonka mukaan on varmistettava kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö. Lain mukaan varhaiskasvatuksen tulee myös turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä.

SuPer on arvostellut voimakkaasti päätöstä vähentää lastenhoitajien määrää päiväkodeissa. Tilanne on sellainen jo nyt, että opettajan sijaisuutta tekee lastenhoitaja ja lastenhoitajan sijaisuutta lähes kuka hyvänsä. Tämä lisää henkilöstön vaihtuvuutta.

SuPer arvostaa moniammatillista yhteistyötä ja näkee, että kaikkien osaamista tarvitaan. Lastenhoitajat työskentelevät aina omassa tehtävässään lähellä lasta. Lähihoitajat ovat myös ainoat terveydenhuollon ammattilaiset varhaiskasvatuksessa.

Hyvä varhaiskasvatus estää syrjäytymistä nuorena. Jokainen euro, joka siihen sijoitetaan, tulee moninkertaisena takaisin. Lasten hyvinvointi ei muutenkaan saa olla rahasta kiinni, vaan varhaiskasvatuksen kehittämisen tulee lähteä lasten tarpeista. Laadukas varhaiskasvatus ei saa olla vain laadukasta markkinointia lupauksineen vaan sen tulee lähteä perusasioista: henkilöstöä on oltava riittävästi paikalla ja sijaisjärjestelyjen on oltava kunnossa.

Henkilöstövoimavaraisen työn laatu lähtee hyvinvoivasta henkilöstöstä, joka tuottaa laatua lapsille joka päivä. Hyvinvoiva henkilöstö pysyy työpaikassaan.

 

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer