21.5.2018

Järjestöjen yhteislausunto: Toiminnallisten häiriöiden hoitopolut eivät ole ratkaisu sisäilmasta sairastuneille ja oireileville

Useat ammattiliitot ja potilasjärjestöt ovat julkistaneet yhteislausunnon STM:n valmisteilla oleviin hoitosuosituksiin toiminnallisten häiriöiden hoitopoluista.

Sisäilmasairaudet ovat moninainen ryhmä oireita, sairauksia ja avuntarvetta. Merkittävä osa sisäilmasairauksiin sairastuneista ei tule tällä hetkellä tunnistetuksi eikä näin ollen saa terveydenhuollossa tarvitsemaansa hoitoa ja kuntoutusta.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin lisäksi: Homepakolaiset ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Vanhempainliitto ry ja Tehy. Asia koskee merkittävällä tavalla järjestöjen jäsenryhmiä.

Tutustu koko lausuntoon >>